Սեքսուալություն հասկացությունը

2019/05/13

Այսպիսով, ի՞նչ է սեքսուալությունը: Իրականում սեքսուալությունը պարզապես մարդու բնավորության գիծ չէ, որը նրան տրված է ծնված օրվանից, այլ նրա որակների հավաքածու է, որի շնորհիվ նա գրավում է շրջապատի մարդկանց: Սեփական սեքսուալության կառավարման աստիճանը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, որոնք թույլ են տալիս մարդու բնավորության տվյալ գիծը լիովին բացահայտել կամ քողարկել: Այդ գործոնները կարող են առաջանալ մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում, ընդ որում՝ ծնված օրվանից: Ծնողների բացարձակ աննկատ սխալները կարող են ոչնչացնել մարդու սեքսուալությունը դեռևս վաղ տարիքում, որից հետո վերջինս պարփակվում է իր մեջ և այլևս չի կարողանում դրսևորել բնավորության տվյալ գիծը:

Սեքսուալության տեսությունը մարդու՝ սերնդի շարունակությանը նախատրամադրված լինելն է: Բոլոր մարդիկ հակված են իրենց դրսևորել հասարակության մեջ և ցույց տալ այն առանձնահատկությունները, որոնք գրավում են շրջապատին: Սեքսուալ լինել նշանակում է ցանկություն առաջացնել հակառակ սեռի մոտ: Պարտադիր չէ գեղեցիկ հագնվել և առավելագույն խնամված լինել՝ կնոջը կամ տղամարդուն գրավելու համար: Իրականում բավարար է որոշակի վարքագիծ ունենալ և լինել ինքնավստահ:  Հենց այդպիսի բնավորությամբ մարդիկ են գրավում և ձգում:

Սեքսուալության հոգեբանության հիմունքները: Սեքսուալության նորմերը, ռեֆլեքսները և դրսևորումները       


Սեքսուալության հոգեբանությունն ունի տարբեր նորմեր, որոնք կարող են հանդիսանալ ինչպես նորմա, այնպես էլ` շեղումներ: Եթե սեփական սեքսուալության սովորական դրսևորումը որևէ տագնապ չի առաջացնում, ապա նրա այլասերված ձևը կարող է խնդիր դառնալ և վտանգ լինել հասարակության համար: Վարքագծի այդ ձևը մինչև հիմա լիովին ուսումնասիրված չէ գիտնականների կողմից, այդ պատճառով այն բացատրելը բավականին դժվար է: Այդ դրսևորումները պայմանավորված են մարդու ռեֆլեքսներով, որոնք յուրաքանչյուրի համար նորմա են հանդիսանում: Ընդ որում, տարբեր մարդկանց մոտ նորման տարբեր է:

Ռեֆլեքսը բնազդ չէ, քանի որ այն դրսևորվում է միայն որոշակի գրգռիչի ազդեցությամբ: Յուրաքանչյուր մարդու մոտ կյանքի ընթացքում ձևավորվում է սեքսուալության անհատական պայմանական ռեֆլեքս: Հաճախ այդ գործընթացն սկսվում է սեռական հասունացման ժամանակ:  Հենց այդ ժամանակ է մարդու մոտ տեղի ունենում բարոյականության նորմերի և արժեքների վերաձևավորում: Սեռական հասունացման ժամանակ դեռահասների մոտ ձևավորվում են առաջնորդի, տիրակալի, գերիշխողի, հրապուրման և գայթակղման ռեֆլեքսները:  

Մարդու համար կարևոր է գիտակցել սեփական սեռական կողմնորոշումը և պատկանելիությունը: Ամենավաղ հասակից ծնողները պետք է սովորեն իրենց երեխայի մեջ դաստիարակել որոշակի որակներ, որոնք կօգնեն ապագայում ճիշտ կողմնորոշվել հասարակության մեջ: Երեխաները պետք է հետաքրքրություն ունենան հակառակ սեռի նկատմամբ և ունենան իրենց սեռին բնորոշ վարքագծի և սովորությունների նորմեր: Դաստիարակության սխալները կարող են բերել բավականին բարդ հետևանքների: Այդ պատճառով երեխայի սեռական դաստիարակությամբ պետք է զբաղվել ճիշտ և ժամանակին: