Ամորձու ջրգողություն (Hydrocele)

2017/06/26

Ամորձու ջրգողությունը կամ հիդրեցելեն հեղուկի կուտակումն է ամրորձապարկի մեջ: Այն լինում է բնածին և ձեռքբերովի: Այս հիվանդությունն առաջանում է ամորձու և մակամորձու բորբոքման, վնասվածքի և տուբերկուլոզի հետևանքով, երեխաների մոտ` աճուկային խողովակի և սերմնալարի թերզարգացման հետևանքով: Հիդրոցելեի ժամանակ ամորձապարկի հեղուկի քանակը աստիճանաբար ավելանում է` առաջացնելով սեռական կյանքի, շարժունակության և ֆիզիկական ակտիվության խնդիրներ:

 

 

Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում առաջանում է ամորձու չափերի փոքրացում և ֆունկցիայի ընկճում:

 

Հիվանդության միակ արդյունավետ բուժումը վիրահատական եղանակն է, երբ հեռացվում է հեղուկը և ամորձապատյանը:

 

Այս հիվանդության կանխարգելման համար հարկ է ժամանակին բուժել ամորձու և նրա հավելումների բորբոքային հիվանդությունները: