Կրիպտօրխիզմ (Cryptorchidism)

2017/06/28

Կրիպտօրխիզմը կամ գաղտնամորձությունը համարվում է զարգացման բնածին արատ, երբ ամորձիներից մեկը կամ երկուսը միասին թերզարգացած են կամ չեն իջել ամորձապարկ: Կրիպտորխեզմը լինում է աճուկային և որովայնային:

 

Սաղմի մոտ ամորձիների ձևավորումը տեղի է ունենում հետորովայնային շրջանում` երիկամների մոտ, այնուհետև իջնում են աճուկային խողովակով մինչև ամորձապարկ: Այս տեղափոխման ընթացքում կարող են մնալ ճանապարհին` որովայնի խոռոչում կամ աճուկային խողովակում, կամ, երբեմն նաև, դուրս գալով հունից, տեղադրվել ցայլքի, ազդրի կամ շեքի մաշկի տակ:

 

 

Երկկողմանի կրիպտօրխիզմը տղամարդկանց անպտղության պատճառ կարող է դառնալ:

 

Կրիպտօրխիզմի բուժումը սկզբնական շրջանում կարող է կրել պահպանողական բնույթ, սակայն ամորձու չիջնելու դեպքում ցուցված է վիրահատական բուժումը: Կարևոր է ուշադրություն դարձնել հատկապես որովայնային կրիպտօրխիզմին (երբ ամոևձին գտնվում է որովայնի խոռոչում), քանի որ այն կարող է վերածվել քաղցկեղի: