Ի՞նչ հետազոտությամբ կարելի է հայտնաբերել վարիկոցելեն

2019/03/12

Վարիկոցելեն հայտնաբերվում է ուրոլոգի կողմից հիվանդի զննման և շոշափման միջոցով։ Բժիշկը համեմատում է ախտահարված կողմը (հաճախ ձախը) առողջ կողմի հետ և շոշոափում որդանման գոյոցությունը ամորձու վերին հատվածում։

 

Երբեմն կիրառվում է Վալսալվայի փորձը, երբ հիվանդը մեծացնում է ներորովայնային ճնշումը, որը նպաստում է երակների լցմանը և արտահայտվածությանը։ Հաճախ կիրառվում է սոնոգրաֆիկ հետազությունը, իսկ որոշ դեպքեում նույնիսկ դոպլեր քննությունը, երբ կարիք կա ենթակլինիկական վարիկոցելեյի հայտնաբերմանը։