/

Երիկամների կիստաներ

2021/04/27

Երիկամի կիստան երիկամային հյուսվածքում կլորավուն խոռոչավոր գոյացություն է։ Այս գոյացությունը շրջապատված է շարակցահյուսվածքային պատիճով և լցված է հեղուկով։ Կարող են ձևավորվել միայնակ կամ բազմաթիվ դեֆեկտներ։  

 

Տարբերում են.

 

 • բնածին, որն առաջանում է զարգացման արատների արդյունքում կամ գենետիկ նախատրամադրվածության ֆոնին, 
 • ձեռք բերովի՝ գլոմերուլոնեֆրիտի, պիելոնեֆրիտի, երիկամի ուռուցքների դեպքում։

 

Խոռոչի հեղուկն ըստ բնույթի կարող է լինել.

 

 • շճային՝ թափանցիկ, դեղնավուն երանգով,
 • հեմոռագիկ՝ պարունակության մեջ արյան առկայություն,
 • թարախային՝ խոռոչում թարախի առաջացում։

 

Երիկամի կիստաների առաջացման ռիսկի գործոնները

 

 • Միզասեռական համակարգի վարակիչ և բորբոքային հիվանդություններ,
 • երիկամների վիրահատություններ և վնասվածքներ,
 • զարկերակային ճնշման քրոնիկ բարձրացում,
 • ժառանգական նախատրամադրվածություն,
 • ուռուցքային հիվանդություններ,
 • տուբերկուլոզ,
 • երիկամներում քարերի առաջացում։

 

Ախտանիշները

 

Կիստայի չափերով պայմանավորված՝ ձևավորվում է հիվանդության կլինիկական պատկերը։ Հաճախ, սկզբնական փուլերում, ախտանիշները բացակայում են։  Ախտաբանության նշաններն սկսում են դրսևորվել` խոռոչի չափերի մեծացմանը զուգընթաց։

 

Բնորոշ է.

 

 • ծանրաբեռնվածության ժամանակ ուժգնացող ցավ` գոտկային շրջանում,
 • ցավ` միզապարկի և միզածորանի շրջանում,
 • դիաստոլիկ (ստորին) ճնշման բարձրացում,
 • միզարձակման դժվարացում,
 • մեզում` արյան առկայություն,
 • երիկամի ծավալի մեծացում։

 

Անհրաժեշտ բուժում չիրականացնելու դեպքում հետագայում հնարավոր է երկրորդային վարակի միացում, քրոնիկ երիկամային անբավարարություն, կիստայի պատռվածք և անցում` բարորակից չարորակ ձևի։  

 

Ախտորոշում

 

 • ուլտրաձայնային հետազոտություն,
 • երիկամների համակարգչային և մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն,
 • անգիոգրաֆիա, սցինտիգրաֆիա, ուրոգրաֆիա,
 • արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ։